Kanvas-barnehage_DBA_6210_2017
Kanvas-barnehage_DBA_3498_2017
Kanvas-barnehage_RH_2801_2017

Velkommen til Skovheim Kanvas-barnehage

Å begynne i barnehage er en ny tilværelse for både barn og foresatte, og de fleste barn har frem til nå hatt foresatte som de eneste og viktigste omsorgspersonene. Det er en stor forandring å skulle forholde seg til nye voksne og bli kjent med mange andre barn. Det er foresatte som kjenner sitt barn best og er en ressurs i tilvenningstiden. En god dialog og et nært samarbeid mellom personalet og foresatte er derfor svært viktig for en god tilvenning og for at barnet skal føle seg trygg.

Tilvenning

Alle barn som har sitt første møte med barnehagen, har behov for tilvenning. Dette gjelder også de som skal tilbake etter en lang ferie og over på en ny avdeling. Det finnes ingen fasit på hvor lang tid et barn bruker på tilvenning. Det må skje på barnets premisser og i et tett samarbeid mellom foreldre/foresatte og personalet.
De fleste arbeidsgivere har permisjonsordninger som gjør at foreldrene kan være med barnet sitt de første dagene i barnehagen, men man bør være forberedt på at det kan ta mer enn tre dager.

Før oppstart
Personalet tar kontakt med dere for å bli litt bedre kjent og avtale et besøk i barnehagen før oppstart.

Første dag
Den første dagen bør foreldrene holde seg nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. Forskning og våre erfaringer viser hvor viktige foreldrene er i tilvenningstiden. Trygge, rolige og fleksible foreldre som tilpasser seg barnets behov, letter tilvenningen for barnet. Foreldrene steller barnet, sitter sammen under måltidet og er med barnet i en mindre gruppe sammen med tilknytningspersonen. Barnet må få tid til å etablere en sekundær tilknytning til minst en voksen i barnehagen før den trygge leken og utforskningen kan komme i gang. For personalet vil det å se barn og foreldre sammen gi viktig informasjon om barnets vaner hjemmefra, måter å kommunisere på osv.

Andre dag
Den andre dagen starter etter avtale med tilknytningspersonen og varer så lenge dere blir enige om. Denne dagen overtar tilknytningspersonen gradvis mer av ansvaret for barnet, men foreldrene er fremdeles lett tilgjengelige.

Tredje dag
Planlegges sammen med tilknytningspersonen. Utgangspunktet vil være hvor godt tilvendt barnet er etter de to første dagene. Vårt mål er at overgangen ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av muligheten for kontakt og nye erfaringer. Barn er forskjellige og trenger sensitive voksne som ser barnets særpreg, særlig i en så sårbar fase som tilvenning i barnehagen. At barnet synes det er vanskelig å ta avskjed med foreldre er sunt og naturlig for barnet, og en del av en sunn tilvenningsprosess. Det er også et godt tegn når barna lar personalet få gi trøst ved vanskelige avskjeder. For barnet kan overgangsobjekter som smokk, koseklut eller en kjent pute være viktig for å takle overgangen fra et liv hjemme til et liv i barnehagen.

Dagene videre
Det er ingen fasit for hvor lenge en tilvenning vil ta, men vi oppfordrer foreldre til å sette av god tid til tilvenningstiden. Den første tiden i barnehagen er det mange inntrykk som skal sorteres og bearbeides i tilvenningen. Mange foreldre opplever at barnet er mer slitent en vanlig, når det har startet i barnehagen. Vi anbefaler å starte med korte dager, for så å utvideoppholdstiden etter hvert. Vi erfarer også at noen barn kan få en reaksjon senere og da er det viktig å være der for barnet.

Hvordan ta avskjed med barnet?
Gjør en avtale med tilknytningspersonen om når du har tenkt å dra. Si «ha det» til barnet og overlat barnet til tilknytningspersonen. Det kan være at barnet klamrer seg til deg og begynner å gråte når du skal dra. Da er det trygt for barnet at det opplever at du gjør som du sier, altså drar når du har sagt det. Prøv å ikke vis usikkerhet ved for eksempel å bli litt lengre eller gråte selv. Hvis du føler usikkerhet etter å ha forlatt barnet, ta en telefon og hør hvordan det går. Vi tillater ikke at foreldre sniker seg ut, siden dette kan føre til usikker tilknytning. Det er heller ikke greit at foreldrene formaner barnet om å være snill, ikke gråte etc. Voksne skal takle barnets reaksjoner og bekrefte barnets følelser.